4 stycznia 2018

Finansomania 2017

Sprawozdanie z Finału Konkursu „Finansomania”

26 kwietnia 2017 r. zakończyła się III edycja Konkursu Wiedzy o Finansach „Finansomania”.

Podobnie jak w latach poprzednich, spośród ponad 500 uczestników pierwszej rundy, do półfinału awansowało 30 osób – spośród nich wyłoniona została finałowa „dziesiątka”. W trakcie Wielkiego Finału studenci udzielali ustnej odpowiedzi na 3 wylosowane pytania z zakresu bankowości, podatków, rachunkowości, rynków finansowych oraz ubezpieczeń. W skład Kapituły Konkursu wchodzili przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu, jak również znamienici reprezentanci Rady Finansów oraz Partnerów Konkursu.

Po zaciętej rywalizacji tytuł Finansomaniaczki Roku wywalczyła Dorota Kusyk – studentka Wydziału Ekonomii. II miejsce zajął Maciej Kowalczyk, a III miejsce – Szymon Rogaliński, również studenci Wydziału Ekonomii. W Finale wzięli udział także: Marcin Chamera, Katarzyna Krysiak, Daria Patyk, Paweł Szarfemberg, Bartosz Teska, Maciej Węcławiak oraz Agnieszka Wilczak. Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy od zainicjowania Konkursu, zwycięzcą został student Wydziału Ekonomii.

Podczas Gali Finałowej, uświetnionej obecnością Władz Uczelni, Laureatom i pozostałym Finalistom zostały wręczone cenne nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu oraz Uniwersytet. Obecni na sali mieli również możliwość wysłuchania niezwykle interesującej prelekcji dr. Krzysztofa Łabowskiego na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w finansach. Laureaci otrzymali wiele nagród rzeczowych, m.in. tablety, czytnik e-booków, powerbanki, monety kolekcjonerskie, książki o tematyce finansowej, torby podróżne. Ponadto przewidziano nagrody „nierzeczowe” – kursy, staże i szkolenia, a także wizytę w Skarbcu Narodowego Banku Polskiego.

 

Sprawozdanie z Finału Konkursu „Finansomania Junior”

26 kwietnia 2017 r. odbył się Wielki Finał II edycji Konkursu Wiedzy o Finansach „Finansomania Junior”.

Na podstawie wyników z rundy eliminacyjnej, do Finału zakwalifikowało się 10 uczniów, reprezentujących IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Poznaniu, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu. Podczas Wielkiego Finału Uczestnicy odpowiadali na pytania z zakresu bankowości, podatków, rachunkowości, rynków finansowych oraz ubezpieczeń, zadawane przez Członków Kapituły Konkursowej.

Zwycięzcą Konkursu został Sławomir Knopp – uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Poznaniu. Drugie miejsce zajęła Beata Zalesińska z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, a trzecie – Tomasz Cichocki z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu. W Finale wzięli udział także: Dominika Bonikowska – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, Szymon Fąferko – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu, Natalia Gogoc – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu, Agnieszka Łyskawa – IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, Jagoda Rybacka – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu oraz Katarzyna Ślatała – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu.

Podczas Gali Finałowej, uświetnionej obecnością Władz Uczelni, Laureatom i pozostałym Finalistom zostały wręczone nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu. Obecni na sali mieli również możliwość wysłuchania niezwykle interesującej prelekcji dr. Krzysztofa Łabowskiego na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w finansach.